Younicorn

Younicorn (wcześniej Personal Brand Institute) to strategiczny butik doradczy, oferujący wsparcie w zakresie zarządzania przez wartości, budowania kultur angażujących pracowników, rozwoju przywództwa i komunikacji opartej na zaufaniu.

Zadaniem Studia było zaprojektowanie logo i identyfikacji wizualnej nowo powstałej firmy. Brief, przygotowany przez Klienta, zaznaczał, że projekt logo ma unikać skojarzeń z jednorożcem. Skoncentrowałam się na pierwszym członie nazwy Younicorn i zaproponowałam stylistykę z którą utożsamiają się założyciele firmy. Litera Y jest konstrukcją, np. jak most; ma łączniki, np. jak relacje. Kojarzy się z budowaniem, tworzeniem, stabilnym fundamentem, równowagą sił. Silnie oddziałuje. Jest zdecydowana i stanowcza. Można jej zaufać. Logo Younicorn to naprawdę mocny symbol. Identyfikacja wizualna wzbogaca i rozwija interpretację znaku. Powstały i powstają kolejne łączniki.