Loga, sygnety i monogramy

W tej części portfolio prezentuję zaprojektowane znaki (loga, sygnety i monogramy) w wersji monochromatycznej.

Logo (skr. od logogram lub logotyp) w jego skład wchodzi znak graficzny – sygnet oraz część typograficzna, nazwa – czyli logotyp. W parze sygnet i logotyp składają się na komunikację wizualną marki, chociaż każdy z nich z osobna pełni inne funkcje. Logo może składać się z samej części typograficznej lub z samego sygnetu.

Sygnet – symbol graficzny, który jednoznacznie kojarzy się z daną marką, firmą lub organizacją. Znajduje się obok logotypu. Sygnet stanowi część logo i podobnie jak w przypadku logotypu może funkcjonować samodzielnie.

Monogram (z gr. monos, pojedynczy oraz gramma, znak, litera) – litera lub kilka liter powiązanych kompozycyjnie. W przypadku osób są to pierwsze litery imienia (lub imion) i nazwiska. W przypadku firm o kilkuwyrazowych nazwach monogram składa się zazwyczaj z pierwszej litery każdego słowa.